Mehmet TAŞ: 0542 890 37 43

DAVUTLAR

Önceleri buraya Çanlı derlermiş. Ek Olarak ek olarak sonra buraya iştirak eden Çerkez ve Yörüklerin en başında 2 beyefendi varmış. Birisi Davut, ötekisi Cafer'miş. Şunlar o zamanlar hayvancılıkla geçinirlermiş. Davut çadırını bugünkü yere (Davutlar), Cafer de bugünkü Caferli'ye kurmuşlar. Her Geçen Zaman bu yerlere binalar inşa edilmiş ve bugünkü Davutlar ve Caferli meydana gelmiş. Ve vaktiyle bu köylerden Davutlar, 1922'de bucak olmuş. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden ek olarak sonra , bu yörede kurulan ilk yerleşme yeri Davutlar'ın doğusundaki Köyceğiz olarak bilinen yerdir. Sırasıyla Davutlar'ın güneyinde Hacıosmanlı olarak bilinen yerde, güneybatıda Davut Köy diye hatıralan mevkiinin üzerinde Tahtacılar köyü, sonrasında bugünkü Davutlar'ın İslamşanlı Mahallesi'ni 1878 senelerinde Kafkaslardan iştirak eden Çerkezler ve Yörükler kuruyor. Osmaniye mahallesi ise Girit Adasından iştirak eden Türkler amaçlı 1900 senelerinde oluşturulmuş , 1936 senesinde Romanya ve Bulgaristan'dan iştirak eden göçmenler amaçlı Göçmen Mahallesi, bu günkü adıyla Yenimahalle kurulmuştur ve bugünkü Davutlar meydana çıkmıştır. Bu üç mahalleyi birleştiren Cumhuriyet Alanı'nın doğusundaki binalar 1926 senesinde Molla Mustafa aracılığıyla inşa edilmiş , genişleyerek Türkşanlı Semtini oluşturarak bucak merkezi haline gelmiştir.
Davutlar sahilinde zaman batımı

Yunan işgali esnasında milletçe Davutlar'ı ayrılarak Antalya ve İç Anadolu'ya civarı göç etmiş, Kurtuluş Savaşından ek olarak sonra bir ek olarak yerlerine dönmüştür. 76 yıl öncesinde köyde bir kolera salgını olmuş, pekçok Çerkez hastalıktan can vermiş , bugünkü Davutköy kabirliği o zaman kurulmuştur. Anlatılanlara yönelik milletçe , ölülerini üst üstüne gömmek zorunda kalmış.

Cumhuriyet'ten öncesinde bu 4 mahallenin nüfusunun bu günkü nüfustan kalabalık meydana geldiği söyleniyor. ( Etraf Rum ve Ermenileri) Yörede Rum ve Ermeni isimleriyle hatıralan yerler vardır. Apostolun Bahçesi, Andonoki, Papaz damları benzeri . O zamanlar bu yörenin ticareti onların elinde idi. Sonraları köyde Türklerden ilk bakkal dükkânını M. Ali Yavuz açmıştır. Cumhuriyet'ten öncesinde Osmaniye Mahallesi'nde bir hanede mahalle halkının talebi ile bir ilköğrenim açılmış, eskiyen harflerle uzunca zaman öğretim inşa edilmiş ve asıl ilköğrenim da 1934'de faaliyete açılmıştır. 1963'e civarı öğretim burada aynı ritimde devam etmiştir. Beldemiz 1957 seneye civarı İzmir'e bağlıyken, bu tarihten ek olarak sonra Aydın iline bağlanmıştır

Türklerin Davutlar ve çevresine etkinlikleri 1090 yılında Emir Tanrıvermiş zamanında olmuştur. Çaka bey zamanında İzmir ve adalar çevresinde Türk yerleşimi artar, Menteşe Bey'in damadı Sasa bey 1282 yılında Efes, Tire, Kuşadası ve çevremizi Türk hakimiyetine katar. Yıldırım Bayezıt zamanında (1390) Osmanlı topraklarına katılır. Osmanlı'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi bölgemizde Türkmen, Rum, Yahudi ve Ermenilerin barış içinde yaşadıkları yer haline gelir. Davutlar'da ki Türk yerleşimi XI ve XIV. yy lar arasında göçebe yaşam tarzı ile başladığı ve daha sonraki dönemlerde yerleşik yaşam biçimine dönüştüğü bilinmektedir.

Davutlar'a Türklerin yerleşimi ile ilgili halk arasında anlatılan " Önceleri buraya Çanlı derlermiş. Daha sonra buraya gelen Çerkez ve Yörüklerin başında iki bey varmış. Birisi Davut, diğeri Cafer'miş. Bunlar o zamanlar hayvancılıkla geçinirlermiş. Davut çadırını bugünkü yere (Davutlar), Cafer de bugünkü Caferli'ye kurmuşlar. Zamanla bu yerlere binalar yapılmış ve bugünkü Davutlar ve Caferli meydana gelmiş." hikayesinin mantıklı olduğu düşünülebilir. Davutlar'ın Osmanlı Dönemindeki  1676 yılı vergi kayıtlarında Karye-i Çanlu Müselman'dır. 1891 yılı vergi kayıtlarında ismi Davut Köyü olarak geçmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde Kuşadası kaza olmuş (1922) ve Kuşadası'nın iki nahiyesinden biride Davutlar'dır.


Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden sonra, bu yörede kurulan ilk yerleşme yeri Davutlar'ın doğusundaki Köyceğiz denilen yerdir. Sırasıyla Davutlar'ın güneyinde Hacıosmanlı denilen yerde, güneybatıda Davut Köy diye anılan mevkiinin üstünde Tahtacılar köyü, ardından bugünkü Davutlar'ın İslamşanlı Mahallesi'ni Osmanlı-Rus Savaşı(1878 ) sonrasında Kafkaslardan gelen Çerkezler ve Yörükler kurmuşlardır. Girit İsyanı (1896) sonrasında 1900 yılında Girit Adasından gelen Türkler için Osmaniye Mahallesi kurulmuştur. Balkan Savaşı (1911) ve Kurtuluş savaşı sonrasında (1936) sonrasında ise Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenler için Göçmen Mahallesi, bu günkü adıyla Yenimahalle kurulmuştur ve bugünkü Davutlar ortaya çıkmıştır. Bu üç mahalleyi birleştiren Cumhuriyet Alanı'nın doğusundaki binalar 1926 yılında Molla Mustafa tarafından yapılmış, genişleyerek Türkşanlı Mahallesini oluşturarak bucak merkezi haline gelmiştir.


Yunan işgali sırasında halk Davutlar'ı terk ederek Antalya ve İç Anadolu'ya kadar göç etmiş, Kurtuluş Savaşından sonra tekrar yerlerine dönmüştür. yaklaşık 90 yıl önce köyde bir kolera salgını olmuş, birçok Çerkez hastalıktan ölmüş, bugünkü Davutköy mezarlığı o zaman kurulmuştur. Anlatılanlara göre halk, ölülerini üst üste gömmek zorunda kalmış. Cumhuriyet'ten önce bu dört mahallenin nüfusunun bu günkü nufüstan kalabalık olduğu söylenmektedir. (Çevre Rum ve Ermenileri) Yörede Rum ve Ermeni isimleriyle anılan yerler vardır. Apostolun Bahçesi, Andonoki, Papaz damları gibi. O zamanlar tüm Osmanlı da olduğu gibi bu yörenin ticareti onların elinde idi. Sonraları köyde Türklerden ilk bakkal dükkanını M. Ali Yavuz açmıştır. Cumhuriyet'ten önce Osmaniye Mahallesi'nde bir evde mahalle halkının isteği ile bir ilkokul açılmış, eski harflerle uzun zaman öğretim yapılmış ve asıl ilkokul da 1934'de hizmete açılmıştır. 1963'e kadar öğretim burada devam etmiştir. Davutlar, Kuşadası ile birlikte İzmir İli'ne bağlı iken DP döneminde Aydın iline bağlanır. (1957). 1969 yılında o zamanki köy muhtarı İbrahim Saka'nın büyük çabaları ile Belediyelik olur. İlk belediye başkanı da AP'den İbrahim Saka olur. Davutlar 1960 - 1980-1990 yıllarında çeşitli nedenlerle ülkemizin çeşitli yörelerinden ciddi göçler alır

0542 890 37 43